TILL MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN RAMLÖSABOR

Nuläge

Inför föreningens årsstämma i mars 2017 gjorde styrelsen ett upprop som varnade för att om det inte blir fler betalande medlemmar och fler som arbetar med styrelsen är verksamheten i fara.


Det har blivit fler medlemmar - 333 st, vilket är rekord sedan omstarten 2013 men vad gäller påfyllning till styrelsen har resultatet varit tunt. Styrelsen beslutade därför att avstå för att arrangera Julmarknaden 2017 . Till vår glädje genomförs Julmarknaden ändå i annan regi och med bistånd från styrelsemedlemmar på privat basis.

Föreningens framtid är i fara

Inför nästa års stämma i mars 2018 är läget akut. Av 8 ledamöter och suppleanter har 4 aviserat sin avgång. Bland annat behövs en ny ordförande och en kassör. Om det blir fler i styrelsen än nu, kan man göra en bättre fördelning av arbetsuppgifterna.

Vad kan man göra

De senaste åren har vi fokuserat pä arrangemangen, men föreningen har ju också ett syfte att tillvarata medlemmarnas intresse vad avser kultur, fritid, ungdomsfrågor, miljö och trafik.


Ni som är intresserade av att Föreningen Ramlösabor lever vidare efter 92 år och tycker det är viktigt med arrangemangen i Brunnsparken, bör nu höra av er enskilt eller ännu hellre i grupp - (det är lättare om man är några som känner varandra) - till valberedningens ordförande Kjell Ragnarsson  0706-69 89 54 eller till undertecknad Thord Persson  0727-49 88 45.

 

Ramlösa 2017-11-12

För styrelsen

Thord Persson

Ordforande