Föreningen Ramlösabor

Thord Persson

Surbrunnsgatan 42

253 60 Ramlösa

T:0727-498845                                                                                                                              

2017-06-08                                                                                                      

Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg

 

Yttrande över Stadsplan 2017

 

Föreningen Ramlösabor har inbjudits att yttra sig över förslaget till Stadsplan 2017 för Helsingborgs centralort.

 

Yttrandet begränsas till frågor som rör Ramlösa i enlighet med målparagrafen i föreningens stadgar.

 

Grönområdet Ramlösa 2:14 ligger strax söder om järnvägen genom Ramlösa och är granne med Ramlösa Brunnspark.

 

I Stadsplan 2017 föreslås ändamålet ändras från grönområde till bostadsområde, vilket vi kraftigt vill protestera mot.

 

Idag är detta område det enda som återstår av de ursprungliga fälten runt Brunnsparken. Förr kunde man sitta på Brunnshotellets terrass och se ut mot Öresund och Danmark. Idag återstår endast en fri öppning ut från Ramlösa Brunnspark och den går söderut mot Ramlösa 2:14.

 

Vyn ut från Brunnsparken omfattar fältet 2:14 samt den gamla bebyggelsen utefter Surbrunnsgatan. Längs Surbrunnsgatan byggdes från slutet av 1800 talet bostäder och verksamheter som tjänade brunnsverksamheten, typ uthyrningsrum, affärer, servering, hantverk, boende till anställda, mm.

 

Grönområdet var också länge Brunnsträdgårdsmästarens bas för uppdrivning av Brunnsparkens blomsterprakt.

 

I Helsingborgs Bevarandeprogram för Ramlösa från år 2001 beskrivs grönytan Ramlösa 2:14 så här:

 

Marken är idag en av få öppna platser i Ramlösa och är i sig själv en rest av det agrara Ramlösa, som under huvuddelen av sin historia varit omgivet av öppen jordbruksmark…   …Idag består markens främsta kulturhistoriska värde av dess agrara påminnelse om det