ORIGINAL KALLELSE OCH DAGORDNING TILL FÖRENINGEN RAMLÖSABORS ÅRSMÖTE 2018.

 

 

  Datum: 2018-03-13 kl 19.00

Plats: HSB Brunnsparkens Kvartersgård, von Platens allé 77

 

 

FÖR UTSKRIFT KLICKA PÅ KALLELSE ÅRSTÄMMA 2018 OVAN.