Utveckling och framtidsutsikter.

               Så skall det se ut på

               Södra Brunnsvägen

 

Ramlösa i lokalpolitikernas medvetande!

 

Genom kontakter med några av stadens politiker har föreningen lyft fram följande i ljuset.

 

  • Att få bättre skyltning till Ramlösa. Att det står Mörarp i Elinebergsrondellen känns inte bra.
  • Att komunen samkör Sofiero, Fredriksdal och Brunnsparken i samma paket.
  • Att sänka hastigheten på Södra Brunnsvägen till 40 km/h.
  • Att få ändring på ledningen av dagvattnet från Österleden som i dagsläget går rakt ner, orenat, i Lussebäcken. Vägsaltet på vintern tar död på fiskbeståndet.