Hedersmedlem Bess Johansson

Bild Arne Aderup

 På föreningsstämman 29 februari 2016 utsågs den avgående ordföranden Bess Johansson till hedersmedlem i Föreningen Ramlösabor.

Bess har vid flera tillfällen, senast 2013, varit aktiv i arbetet med att rädda föreningen när verksamheten varit på nedgång och risken för att föreningen skulle läggas ner varit överhängande.

Bess har varit föreningens ordförande under perioderna 1992-2004 och 2013-2015.

Även i andra sammanhang har Bess visat stort engagemang. Ordförande i SPRF:s Helsingborgsavdelning, nämndeman i hovrätten i tio år, övervakare och frivilligarbetare.

I juli 2016 fyllde Bess 90 år.