Fakta om Ramlösa Hälsobrunn 

   Johan Jacob Döbelius

             1674-1743

 

Själva namnet Ramlösa har varit föremål för många diskussioner. Den mest troliga förklaringen tros dock vara att Ramlösa härstammar från ordet Ramm, som betyder fuktig äng eller träsk, och lösa, som betyder sluttning.

 1749 var Linne på besök i vår park och beskrev den så här:

   Ramlösa surbrunn låg en kvart från Helsingborg i söder på ett så behageligt ställe som naturen kunde åstadkomma. Landet norr om var klätt med den härligaste lövskog, avbröts perpendikulärt åt söder med en hög sandstensvägg, som var så mjuk att hon kunde skäras och täljas, vilken genom ett hål uppå själva väggen utsläppte med ett friskt språng detta välsmakande och hälsobringade vatten”

    Redan vid slutet av 1600-talet upptäckte soldaterna vid Karl XI´s arme att källan i Ramlösa gav dem kraft och häls. Några år senare nådde ryktet guvernementläkaren Johan Jakob Döbelius som fann källan en ”sannskyldig gudagåva”.

    Den 17 juni 1707, på Karl XII´s 25:e födelsedag, invigdes brunnen av Döbelius.

Brunnsdrickandet kunde ta sin början… Vattnet ansågs kunna bota reumatism, ischias, hjärtfel, njurgrus, gikt och blodbrist. Döbelius ansåg också    att vattnet utgjorde en förstklassig kur mot ”kort och elak anda”.

    Hälsobrunnen gäster kom från alla samhällets skikt. Tack vare donationer var besöken vid hälsobrunnen gratis för de allra fattigaste. Man drack brunn från mitten av juni till mitten av augusti varje år. Man började kl. fyra på morgonen de allra fattigaste var de som kom först. När de var klara fick bönder och hantverkare dricka,först runt elva kom de finare folket för att dricka brunn i sina kristallglas. 1798 bildades så Ramlösa Hälsobrunn AB.

    Att dricka brunn blev alltmer en trend. Efter att ha varit inhysta hos bönder i trakten byggdes så Brunnshotellet 1879, tillbyggt 1907. Den skånska adeln lät uppföra villor i anslutning till Ramlösa och detta hotell. I närmare två århundraden drack man det vatten som sipprade fram ur sandstenen i den vackra Ramlösadalen.

    Upptäckten av dagens mineralvatten källa gjordes av en slump i slutet på  1800-talet då man borrade efter kol i området. I början av 1900-talet började så vattnet spridas utanför Parken då en apotekare 1906 åtog sej att sälja 35000 liter årligen för apotekets räkning. 1912 började men så buteljera vid vattenfabriken. Sedan dess har medicinsk expertis i form av någon akademiker garanterat för vattenkvaliteten i flaskorna.

    ”Ramlösa är ett naturens hantverk som tar 70 år att fullborda. Så lång tid behöver varje regndroppe som faller för att nå källan, 90 meter under jorden. Innan vattnet når dit har det renats och mineralberikats genom unika sedimentlager. Naturens eget recept, som ger vattnetdess välbalanserade innehåll av nyttiga mineralsalter. ”

AB Ramlösa Hälsobrunn