Den klassiska Motorvagnen fanns i 5 exenplar och trafikerade Helsingborg C - Råå - Ramlösa 1906 -1924.

Motorvagnen tillverkades av ASEA. Inköpspriset  var 25 600 kronor per styck.

 

                                                                                                                                                                               

Interiört fanns en rökkupé med 16 sittplatser och en rökfri kupé med

32 sittplattser samt 16 ståplatser.