Hemvändardagen under jubileumsdagen 2015-08-22:

 

Vid hemvändarbordet på jubileumsdagen samlades besökare i stort sett under hela dagen. Det var inte bara före detta boende i Ramlösa utan även nuvarande boende stannade upp och lyssnade och ställde frågor på det Gamla Ramlösa och fascinerades över mina berättelser över den tidigare servicen och handelsmöjligheterna som Ramlösabygden präglades av.

 Både nya kontakter och flera återknytningar skapades. De finns ett flertal  som fått kontakt efter mer än sextio år.

 Det pågår fortfarande byte av e-postadresser och telefonnummer. Något som bidrog till personinformationen gällande forna Ramlösabor var skolträffarna med tidigare elever från Köpinge skola som pågått sedan 2014 efter 58 år.

 Många besökare noterade också föreningens hemsidas webbadress genom anteckningar, registrering i mobiltelefoner samt naturligtvis finns det också de som lagrat webbadressen i eget minne. Hemsidans besökare har också ökat markant efter jubileumsdagen.

 

 Arne Aderup